ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งคุณภาพดี จ.แพร่

น้ำผึ้งดอกลำไยจากดาด้าฟาร์มผึ้ง​ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

น้ำผึ้งได้รับมาตรฐาน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยฝีมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง จ.แพร่

ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

สินค้าจากน้ำผึ้งดอกลำไยคุณภาพ ของดีจังหวัดแพร่

ฟาร์มผึ้งดาด้า

ชมการเลี้ยงผึ้งสำหรับน้ำผึ้งคุณภาพ ณ ดาด้าฟาร์มผึ้ง จังหวัดแพร่

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter